Kako pobijediti sebe

Čovjeka ne čine njegove mogućnosti, već njegovi izbori. Šta je smisao penjanja na planinu, besciljnog kako neki doživljavaju jer se ionako moramo vratiti sa vrha, kako kroz fizički i duhovni napor uzdizanja otkrivam sebe i kako kroz neprolaznu i vječnu estetiku prirode čovjek može oplemeniti sebe i postati bolji? Teško je iz naizgled udobnog, toplog […]