Coaching

Šta je Coaching?

Coaching koristi mnoštvo alata i tehnika iz velikog broja disciplina, kao što su sociologija, psihologija, biologija i ekonomija, sa ciljem da usmjeri ljude ka identifikovanju i ostvarivanju njihovih ličnih ciljeva.

Blue Coach program coachinga je zasnovan na 200 godina staroj, i potvrđenoj, metodologiji Benjamina Franklina koja se primjenjuje i na našem programu za djecu “Pametni Koraci”. Benjamin Franklin je razvio proces prevazilaženja svojih loših navika i zamjene istih dobrim navikama ili vrlinama.

Vaš coach je jedina individua koja je istrenirana da radi sa Vama na svim aspektima Vašeg života. To je velika prednost kada uzmete u obzir da često stresovi nastali na radnom mjestu utiču na Vaš privatan život i obrnuto.

Coaching Vam može pomoći da:

–       Preduzimate efektivnije i fokusiranije akcije

–       Izborite se sa pritiscima i stresom svakodnevnice

–       Ostvarite balans između privatnog i poslovnog života

–       Postavite pametne ciljevi koji su zasnovani na onome što zaista želite od svog života

–       Imate više vremena i energije

Ciljevi koji sebi možete postaviti su:

–       Postavljanje i ostvarivanje ciljeva

–       Planiranje – biznisa, karijere i života

–       Suočavaje sa blokadama i strahovima

–       Finansijska sigurnost i nezavisnost

–       Balansiranje privatnog i poslovnog života

–       Donošenje ključnih odluka i odlučujućih strategija za uspjeh

–       Jasna komunikacija

–       Izgradnja jakih međuljudskih odnosa

–       Razbijanje svog “staklenog plafona”

–       Identifikacija ključnih vrijednosti i strasti

–       Ispunjavanje ličnih i emotivnih potreba

–       Razvoj organizacionih sposobnosti

Prijavite se sada: