Interpersonalna komunikacija

Interpersonalna komunikacija

29. januar, 2018 u 19:00      PRIJAVI SE
20. februar, 2018 u 19:00    PRIJAVI SE
26. mart, 2018 u 19:00          PRIJAVI SE
17. april, 2018 u 19:00           PRIJAVI SE
17. maj, 2018 u 19:00             PRIJAVI SE

Ovaj osmonedeljni kurs nudi šansu da produbite svoja znanja istražujući oblast interpersonalne komunikacije u svim aspektima svog života: ličnom, društvenom i profesionalnom. U njemu će vam, dugogodišnji coach za izvršne direktore Srđan Vukčević dati savjete, alate i uvide iz prakse i internacionalno korišćenih metodologija Coachinga i psihologije komunikacije, neuronauke i nauke o regulaciji nervnog sistema. Detaljna predavanja će vas voditi korak po korak kroz integrativni pristup razumijevanju i transformaciji vaše komunikacije.

– Ovaj kurs pokriva osnove prakse komunikacije, i posebno je dizajniran da vam pomogne da:

– Smanjite stres povezan sa interpersonalnim razlikama i konfliktom

– Pronađete kreativne i efektivne alate za upravljanje ponašanjem

– Naučite načine da izgradite jače veze sa ljudima oko vas

– Razvijete vještine za izgradnju povjerenja, saradnju i kolaboraciju

– Čujete iskrene brige i stvarne potrebe drugih bez obzira na to kako razgovaraju sa vama

Trener: Srđan Vukčević

Pridružite nam se!

Saznajte više o samom programu, cijenama i rasporedu:

FullSizeRender