Liderska akademija

Modul1: Međuljudski odnosi u timu
149
1 dan
Upravljanje sa podređenima
Upravljanje sa supervizorima
Upravljanje sa kolegama
Međuljudski konflikti
Izgradnja razvojnih mreža
Realne biznis situacije
Modul 2: Upravljanje promjenama
249
2 dana
Uključuje sve iz modula 1 +
Proces upravljanja promjenama
Kritični elementi promjene
Kreiranje jasne vizije
Institucionalizovanje promjene
Realne biznis situacije
Modul 3: Vođenje timova
349
3 dana
Uključuje sve iz modula 1 i 2 +
Zadaci vođenja timova
Globalni timovi vs. samoupravni timovi
Timski proces
Grupni identitet
Spajanje različitosti u timu
Modul 4: Organizaciona kultura
449
4 dana
Uključuje sve iz modula 1, 2 i 3 +
Suočavanje sa poteškoćama
Izazovi očuvanja kulture
Funkcionalni procesi
Oživljavanje ili promjena kulture
Realne biznis situacije
Modul 5: Inspirativno liderstvo
549
5 dana
Uključuje sve iz modula 1, 2, 3 i 4 +
Emocionalne kompetencije
Društvene kompetencije
Emocionalna inteligencija
Rezonantno liderstvo
Stres menadžment