Međuljudski odnosi u timu

Međuljudski odnosi u timu

Oni koji su na liderskim pozicijama zavisili su uvijek od drugih kako bi se posao završio. Ovo podrazumijeva izgradnju efektivne mreže odnosa sa drugima na poslu. Ova obuka se bavi međuljudskim odnosima iz različitih perspektiva: hijerarhijskih, demografskih i kulturnih aspekata istražujući nijanse u radu sa onima koji dolaze iz različitih demografskih sredina i prednosti i nedostatke različitih tipova komunikacije i strategija uticaja.

Teme koje istražujemo su:

  • Identifikacija kritičnih elemenata za upravljanje sa podređenima.
  • Uvid u to kako podređeni najbolje mogu upravljati sa supervizorima.
  • Izazovi koji uključuju upravljanje sa zaposlenima istog ranga i izgradnju uticaja u organizaciji.
  • Istraživanje porijekla međuljudskih konflikata i načina kako da se oni prevaziđu.
  • Istraživanje jednog od najsuptilnijih a istovremeno i najvažnijih elemenata preživljavanja u modernom poslovnom svijetu: izgradnja razvojnih mreža.
  • Realne biznis situacije koje vam omogućavaju da savladate navedene koncepte kroz praksu.