Organizaciona kultura

Organizaciona kultura

Razumijevanje organizacione kulture je posebno važno u periodima organizacione tranzicije, stresa i promjene. Na ovoj obuci ćete imati šansu da naučite kako pojedinac može iskoristiti poznavanje organizacione kulture za sopstveno pozicioniranje i izbjegavanje potencijalno opasnih situacija.

Teme koje istražujemo su:

  • Kako se novi zaposleni suočavaju sa poteškoćama u odnosim sa kolegama i nadređenima.
  • Izazovi očuvanja organizacione kulture kada jedna kompanija kupi drugu.
  • Upravljanje sa međufunkcionalnim procesima kao ključna menadžment kompetencija.
  • Kako lideri uspijevaju da ožive ili promijene kulturu u organizaciji.
  • Realne biznis situacije koje vam omogućavaju da analizirate kulturu kompanije ili organizacije i pokušate da je oživite ili promijenite.