Upravljanje promjenama

Upravljanje promjenama

Pokušaji lidera da obnovi ili promijeni organizaciju često se završavaju neuspjehom. Ova obuka vam omogućava da uporedite i suprostavite napore za transformaciju organizacija sa ciljem da identifikujete kritične faze i aktivnosti u procesu promjene.

Teme koje istražujemo su:

  • Analiza procesa upravljanja promjenama
  • Analiza procesa uspostavljanja hitnosti kao kritičnog elementa promjene.
  • Kreiranje i komuniciranje jasne vizije mjesta prema kome organizacija koja prolazi kroz promjene treba biti usmjerena.
  • Kritični faktori koji utiču na uspjeh promjene: osnaživanje mnogih u organizaciji da sprovode viziju koju su lideri uspostavili.
  • Institucionalizovanje promjene tako da uloženi napor u proces transformacije ne bude izgubljen.
  • Realne biznis situacije koje vam omogućavaju da preuzmete liderske pozicije sa različitih slojeva u organizaciji.