Vođenje timova

Vođenje timova

Grupa ljudi koja zajedno radi se ne može automatski izjednačiti sa timom. Kroz težak rad, vrijeme provedeno u zajedništvu i pažnju na timski proces grupe mogu evoluirati u visoko produktivne timove. Timovi se sastoje od individua koje imaju svoja očekivanja, pretpostavke i osjećanja. Kako se tim razvija, odnosi u timu mogu pokazati da su korisni ili štetni za svrhu tima. Ako smo sposobni da primijetimo timski process onda smo u mogućnosti da razumijemo šta se dešava otvoreno i skriveno u timskom ponašanju. Ova obuka vam može pružiti uvid u to kako da intervenišete kada je to potrebno.

Kako se danas većina posla u kompanijama obavlja kroz timove, menadžeri moraju biti vješti i kao članovi tima i kao njihovi lideri. Imaćete priliku da izučavate determinante grupne kulture i performansi i da analizirate šta se dešava kada neko pokuša da promijeni kulturu grupe.

Teme koje istražujemo su:

  • Zadaci vođenja timova
  • Globalni timovi vs. samoupravni timovi
  • Timski proces
  • Grupni identitet
  • Spajanje različitosti u timu
  • Realne biznis situacije koje vam omogućavaju da vodite timove i donosite odluke koje mogu biti od koristi za tim ili mu mogu naškoditi.