Customer experience

LOKACIJA:
Blue Coach

TEMA/INDUSTRIJA:
Business Operations
SUMMARY
Ova obuka razmatra profitni lanac usluge i njegov menadžment, upotrebu bihevioralnih nauka u usavršavanju usluga kompanije, menadžment iskustva klijenata i oporavak usluge.

TAKE AWAY/BENEFITS
Razvoj izvrsne usluge koja utiče na zadovoljstvo klijenata, posvećenosti i odanosti klijenata i zaposlenih koje utiču na povećanje profitabilnosti.

UČESNICI
CEX menadžeri, CS menadžeri, Menadžeri prodaje
INVESTICIJA
149
NAKON ZAVRŠETKA
Na kraju obuke učesnici dobijaju certifikat.
KLJUČNE RIJEČI
Business Operations, Service Operations, Customer Satisfaction, Service Delivery, Competition, Service Provider