Prodajna akademija

Modul 1: Prodajni proces
119
1 dan
Uloga prodavca
Rast prodaje
5 poluga za veći profit
Skripte komunikacije
Ličnost prodavca
Modul 2: Prodajna sila
199
2 dana
Uključuje modul 1 +
Organizacija PS
Menadžment klijenata
Segmentacija
Sistemi kompenzacije
Modul 3: Pregovaranje i uticaj
299
3 dana
Uključuje module 1 i 2 +
Efektivno pregovaranje
Strategije uticaja
Cjenovne strategije
Psihologija u prodaji
Modul 4: Strateški menadžment
399
4 dana
Uključuje module 1, 2 i 3 +
Strateški menadžment
Odabir klijenata
Zadržavanje klijenata
Analiza klijenata