Menadžment prodajne sile

Koji je najbolji način za “prodaju”? Da li kompanija treba da se fokusira na ključne klijente­? Da li treba da ima posvećene prodavce? Na koji način kompanija treba da obrazloži “prodajne” aktivnosti u svom kompenzacionom planu?

Pitanja uključuju: profil potencijalnih kandidata, kompenzaciju, definisanje teritorije, definisanje kvota i uloga regionalnog menadžmenta.

Cilj učenja: Istražiti detaljne odluke i implementacione korake koji su potrebni za izgradnju prodajne sile.

U ovoj sesiji naučićete kako da:

- Organizujete prodajnu silu
– Upravljate klijentima
– Vršite segmentaciju prodajne sile
– Odredite najbolji sistem kompenzacije