Executive Coaching

Šta je executive coaching?

Uspješni direktori, individue sa visokim potencijalom i lideri imaju jaku želju da se unapređuju i postanu još uspješniji. Kao proces koji je usmeren ka ostvarivanju profesionalnih ciljeva svojih učesnika, executive coaching je nešto što im u tome značajno pomaže.

Blue Coach je licenciran od strane Marshalla Goldsmitha, jednog od najvećih trenera izvršnih direktora današnjice, i Međunarodne Federacije Trenera (ICF).

Vaš Blue Coach trener Vam može pomoći da postignete pozitivne, dugoročne, promjene u ponašanju primjenom efektivnog, vremenski prilagođenog i merljivog coaching procesa.

Benefiti procesa:

–       Coaching proces ne obuhvata samo Vas, kao lidera koji teži samounapređenju, već i Vaš tim, a nekada i organizaciju u cjelini.

–       Vaš napredak i zadovoljstvo su zagarantovani našom politikom kvaliteta – ukoliko ne dođe do napretka, ne morate da platite. Napredak ne ocjenjujemo mi već Vaši stejkolderi.

–       Blue Coach je svestan da je Vaše vreme dragocjeno. Program nije vremenski intenzivan jer se razvoj liderstva svakodnevno odvija kroz interakciju sa Vašim stejkholderima.