Oblasti za razvoj

Oblasti za razvoj

Rano u coaching procesu lideri artikulišu 1-2 oblasti za poboljšanje. Odaberu se oblasti čije bi poboljšanje značajno unapredilo lični i profesionalni život lidera. Najčešće oblasti za poboljšanje su:

Komunikacija

– Razvoj vještine aktivnog slušanja

– Donošenje odluka (uključuje npr. brzinu donošenja odluka, uključivanje drugih u donošenju odluka)

– Asertivnost (uključuje izražavanje i podržavanje vlastitih uvjerenja i mišljenja)

– Upravljanje konfliktom

– Ostvarivanje uticaja

Razvijanje organizacione kulture i liderstva

– Upravljanje različitostima

– Izgradnja kros-funkcionalnih odnosa

– Suočavanje sa individuama koje miniraju timski rad

– Bolja saradnja sa drugima (uključuje npr. veće poštovanje prema drugima, izgradnju povjerenja sa stejkholderima)

– Izgradnja povjerenja u odnosu sa stejkholderima

– Samopouzdanje

– Upravljanje promjenama

– Coaching i mentorstvo

Upravljanje performansama

– Efektivno delegiranje

– Osnaživanje direktnih podređenih

– Strateško razmišljanje

– Preduzetničke sposobnosti

– Preduzimanje kalkulisanih rizika

– Držanje drugih odgovornima za rezultate