Najbolja kompanija za rad u Crnoj Gori

sl6

Anketa sadrži i otvorena pitanja na koja zaposleni mogu dati svoje mišljenje o tome šta bi još kompanija mogla da učini kako bi dodatno povećala zadovoljstvo svojih zaposlenih.

 

Osim unaprijed definisanih pitanja, nakon potpisivanja ugovora za učešće u projektu, poslodavac može dodati još dodatnih pitanja koja nisu sadržana u anketi, a na osnovu kojih se želi saznati mišljenje zaposlenih (proizvoljna pitanja u anketi se dodatno naplaćuju po cijeni 10 eura po pitanju).

Na ovaj način, kompanija svojim zaposlenima omogućava da procijene kvalitet radnog mjesta, odnos poslodavca prema njima ili odnos sa kolegama.

Cijene učešća u projektu

Broj zaposlenih   Cijena
Od 10 do 25 zaposlenih 150e
Od 26 do 50 zaposlenih 200e
Od 51 do 100 zaposlenih 300e
Od 101 do 200 zaposlenih 400e
Preko 200 zaposlenih 500e

 

Učešćem u projektu “Najbolja kompanija za rad” dobijate:

–          Visoko kvalitetan pregled odgovora vaših zaposlenih (za svako pitanje posebno).

–          Poređenje sa kompanijama iz iste kategorije.

–          Priliku da zaposlenima pokažete da brinete o mišljenju i zadovoljstvu svojih zaposlenih.

–          Pozitivan PR prema svojim zaposlenima i široj javnosti.

–          Priliku da osvojite priznanje kao najbolja kompanija za rad.

Dobitnici priznanja dobijaju i dodatne prednosti:

–          markicu “Najbolja kompanija za Rad” na korišćenje u Vašim promo materijalima.

–          dodatni PR za vašu kompaniju.

Zainteresovane kompanije mogu naručiti i detaljnu stratešku analizu svojih rezultata koja se posebno naplaćuje i obuhvata:

–          Preporuke bazirane na rezultatima istraživanja sa praktičnim planom akcija za poboljšanje.

–          Blue Coach obuke za grupe zaposlenih.

–          Analize rezultata na nivou poslovnih jedinica, kao i demografski feedback.

Dodatna ponuda za učesnike je mogućnost reklamiranja na javnom izvještaju koji će dobiti svi naši učesnici i poslovni partneri.

1. 1. Unutrašnje korice naslovne strane:

–          Cijela strana 200

1. 2. Zadnja korica sa unutrašnje strane:

–          Cijela strana 250

1. 3. Zadnja strana vanjske korice:

–          Cijela strana 350

1. 4. Ostale stranice:

–          Pola strane 50

–          Cijela strana 100

“Najatraktivnija kompanija za rad”

Kompanije koje se na to odluče će moći da učestvuju u istraživanju “Najatraktivnija kompanija za rad”. Istraživanje će biti bazirano na mišljenju studenata koji će dati svoju ocjenu o kompaniji u kojoj bi najviše željeli da rade. Na taj način, kompanije imaju priliku da steknu uvid o njihovoj privlačnosti za visoko školovanu radnu snagu, kao i uvid u to šta je to što čini kompaniju poželjnim radnim mjestom. Najpopularniji poslodavac je onaj koji privlači kvalitetnu radnu snagu, uspijeva da zadrži što duže svoje zaposlene u organizaciji i podstiče produktivnost istih.

 

Cijena učešća u istraživanju:

Broj zaposlenih   Cijena
Od 10 do 25 zaposlenih  70€
Od 26 do 50 zaposlenih 100€
Od 51 do 100 zaposlenih 150€
Od 101 do 200 zaposlenih 200€
Preko 200 zaposlenih 250€