Emocionalna inteligencija – EQ izvještaj

Hogan EQ izvještaj obezbjeđuje organizacijama naučno provjeren alat za mjerenje emocionalne inteligencije. Zasnovan na Hogan Personality Inventory i Hogan Development Survey, izvještaj je lako razumljiv i pruža uvid u EQ rezultat a pored toga obezbjeđuje i povratnu informaciju o šest emocionalnih kompetencija.

Prednosti izvještaja:

– Dizajniran da pokaže značajne rezultate, zasnovane na kriterijumima-liderstvo, zapošljavanje i timski rad a koji su relevantni za organizacije svih vrsta i veličina

– Preko 25 godina Hogan intenzivno vrši istraživanja o tome kako pojedinci grade i održavaju veze sa dugima, uključujući supervizore i direktne pretpostavljene

– Daje procjenu interpersonalnih karakteristika koje su od sve većeg značaja u tehnološki zasnovanim, multigeneracijskim, globalnim radnim okruženjima

– Značajan pri selekciji kandidata, razvoju karijere i liderstva i u izgradnji timova

– Pokazuje ukupni EQ rezultat, zajedno sa rezultatima i opisnim tumačenjem za svaku od 6 ključnih komponenti emocionalne inteligencije

– Uključuje rezultate procijenjenih prednosti i mana u smislu liderstva, timskog rada i zapošljavanja kako bi se koristile pri selekciji i razvoju zaposlenih

Hoganove emocionalne kompetencije

Emocionalna inteligencija

Hogan EQ Model – Konceptualni okvir

Predstavljeni model sadrži uobičajno proučavane EQ komponente kao i druge socijalne sposobnosti:

Emocionalna inteligencija