Hogan Assessment sertifikacioni trening

HOGAN_CERTIFIED_vertical copy

Blue Coach Hogan Assessment sertifikacioni trening uči polaznike da koriste tri Hogan testa: (1) Hogan Personality Inventory (HPI), koji procjenjuje lične karakteristike koje su ljudima potrebne da se slažu sa drugima i da napreduju (npr. podesnost za posao), (2) Hogan Development Survey (HDS), koji identifikuje faktore koji otežavaju uspjeh u karijeri (npr. podesnost za upravljanje). I treće, Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI), koja procjenjuje poslovne pokretače i ključne vrijednosti za individualno uklapanje u korporativnu kulturu (npr. organizaciona podesnost).

Blue Coach Hogan Assessment sertifikacioni trening se fokusira na jačanje interpretativnih vještina svakog učesnika kroz različite Hogan studije slučaja. Učesnici će odraditi 1 na 1 fidbek nakon detaljne interpretacije i analize rezultata procjena. Nakon ove fidbek sesije, učesnik će dobiti sveobuhvatan fidbek na sopstveni fidbek. Demonstracijom stručnosti u Hogan interpretacijama i pružanju fidbeka, učesnik će dobiti Hogan sertifikat za sva tri alata.

Dvodnevna Blue Coach Hogan Assessment Certification metodološka radionica osigurava dublje razumijevanje Hogan alata i toga kako oni mogu povećati efikasnost procesa upravljanja talentom. Ona kvalifikuje prisutne da koriste Hogan instrumente za niz organizacionih parametara, uključujući regrutaciju i indukciju, individualne procjene, coaching i fidbek i izgradnju timova visokih performansi. Brojne validacione studije su potvrdile doprinos Hogan alata u optimizaciji procesa selekcije, pravilnoj identifikaciji talenata i nasljednika, identifikovanju snaga i oblasti razvoja na individualnom nivou u okviru programa razvoja zaposlenih, ubrzanju coaching procesa, kao i optimizaciji timskog rada.

Sve ove stvari su dovele do toga da prestižne institucije kao što je Britansko Psihološko Udruženje (eng. British Psychological Society), Hogan procjene smatraju prvoklasnim provajderom instrumenata za procjene ličnosti.

Ciljna grupa su ljudi koji planiraju da:

– daju fidbek i koriste Hogan alate za selekciju, razvoj, coaching, obuke i td.
– razviju specifične profile zahtjeva posla
– tumače rezultate testova i daju fidbek
– se pripremaju za selekcione, sukcesione i razvojne namjene kroz upotrebu Hogan procjena

Ciljevi

– Aplikacija, interpretacija i implementacija Hogan alata HPI, HDS i MVPI
– Dobijanje sertifikata

Datum i mjesto održavanja četvrtog sertifikacionog treninga: 04 – 05 april, Podgorica

Priprema

Neposredno prije radionice, svaki učesnik popunjava tri personaliti procjene (HPI, HDS i MVPI) onlajn (45-60 minuta). Po završetku, jedan od naših konsultanata će odraditi 60-minutni uvod u 28 Hogan dimenzija baziran na rezultatima učesnika. Materijal za prethodno čitanje se učesnicima daje putem e-maila (otprilike 20 minuta vremena za pripremu).

Agenda

– Dan 1 (09 – 17h): Prezentacija naučnog pristupa Hogan Assessment Systems-a (HPI, HDS, MVPI) / Sveobuhvatna evaluacija (HPI, HDS, MVPI), studije slučaja o interpretaciji tri izvještaja / Suočavanje sa teškim fidbekom i diskusija

– Dan 2 (9 – 16h): Primjeri aplikacija / Fidbek, priprema i implementacija fidbeka (u parovima) pod nadzorom / Fidbek diskusija / Konsalting i coaching bazirani na Hogan rezultatima

Benefiti za učesnike:

– Individualni Hogan Leadership izvještaji
– Fidbek sesije sa Hogan konsultantom iz Blue Coach-a
– Hogan tehnički priručnici, primjeri izvještaja, brošure i istraživački članci
– Post-sertifikaciona permanentna podrška za tumačenje teških profila

Trener: Srđan Vukčević

Za više detalja i registraciju za seminar, molimo Vas popunite sledeću formu: