Hogan Development Survey (HDS)

Hogan Blue Coach

Hogan Development Survey (HDS) je jedna od rijetkih (možda i jedina) proaktivnih mjera ponašanja koja izazivaju iskliznuća u ponašanju. HDS obezbjeđuje uvid u kontraproduktivne slijepe tačke ili faktore rizika koji utiču na to kako individua prilazi drugima i kako se nosi sa nedaćama (npr., stres, naporan posao).

HDS brošura

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI SKALE

– 168 pitanja (tačno/netačno)
– Isključivo profesionalna i razumljiva pitanja
– Vrijeme popunjavanja 15 – 20 minuta
– Opisuje disfunkcionalne obrasce ponašanja koji nijesu obuhvaćeni petofaktornim modelom
– Stavke i izvještaji iz testa dostupni na više od 40 jezika
– Garancija kvaliteta podataka i psihometrijskih kriterijuma kroz kontinuirana empirijska istraživanja i dalji razvoj
– Globalna norma (>67.000) i 34 nacionalne norme (>5.000) dostupne za zaposlene odrasle osobe
– Dokazi o validnosti iz više od 50 studija validnosti kriterijuma
– Empirijski dokazi (EEOC, AGG)
– Trenutni rezultati i izvještaji o učinku
– Online administracija sa zaštićenim pristupom

IZVJEŠTAJI I APLIKACIJE:

– Pogodni za proces selekcije, razvoj zaposlenih, upravljanje talentom neke osobe i visokim potencijalom – kontinuirano planiranje kao i razvijanje tima
– Izvještaji su dostpuni za ljude na svim hijerarhijskim nivoima
– Ukazuje na karakteristike ponašanja i tendencije koje mogu dovesti do iskliznuća u karijeri
– Identifikuje tendencije koje ometaju radne odnose i onemogućavaju produktivnost
– Identifikuje faktore značajne za stratešku samosvjesnost pojedinca
– Identifikuje kako će se kandidat najvjerovatnije ponašati u različitim okolnostima
– Evidentira snage i slabosti

Selekcija
- Upoređuje ličnosti kandidata koji ispunjavaju zahtjeve posla (spremnost za posao)
– Razvrstava kandidate u visoko spremne, umjereno spremne, ili nisko spremne
– Identifikuje problematične aspekte ponašanja koje je teško zapaziti tokom intervjua

Razvoj
- Bilježi kakvo ponašanje može ometati profesionalni razvoj
– Pruža sugestije o tome kako poboljšati stratešku samosvjesnost kandidata
– Pokazuje kako kreirati razvojni plan

Kontaktirajte nas za više informacija: