Hogan Personality Inventory (HPI)

Hogan Blue Coach

Hogan Personality Inventory (HPI) je industrijski standard za mjerenje ličnosti jer se povezuje sa performansama na poslu koje se dešavaju iz dana u dan; HPI obezbjeđuje uvid u to kako individue prilaze drugima i svojim poslovima na dnevnoj osnovi.

HPI brošura

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI SKALE

– 206 pitanja (tačno/netačno)
– Isključivo profesionalna i razumljiva pitanja
– 15 do 20 minuta za ispunjavanje
– Zasnovano na petofaktornom modelu i referentnom modelu ličnosti
– Stavke i izvještaji testa su dostupni na 40 jezika
– Validnost podataka i kriterijumi za procjenu kvaliteta kroz kontinuirane empirijske studije i dalji razvoj
– Globalna norma bazirana na više od 500.000 ljudi u radnom odnosu širom svijeta
– Provjeren na više od 200 zanimanja i pokriva sve bitne industrije
– Pokazatelj socijalne poželjnosti
– Empirijski dokazi za nediskriminaciju (EEOC, AGG)
– Trenutno bodovanje i izvještavanje o ishodu
– Online administracija sa zaštićenim pristupom

IZVJEŠTAJI I APLIKACIJE:

– Pogodan za odabir kadrova, razvoj, timski menadžment, veliki potencijal i sukcesivno planiranje kao i za timski razvoj
– Izvještaji su dostupni za ljude na svim hijerarhijskim nivoima
– Opisuje kako ličnost kandidata utiče na njihovo ponašanje (reputaciju)
– Bilježi prednosti i nedostatke
– Indikatori za bezbjedno ponašanje na radnom mjestu mogu biti napravljeni

Selekcija
- Poredi ličnost kandidata i zahtijevane profile (poslovne sposobnosti)
– Klasifikuje kandidate na visoke sposobnosti, umjerene sposobnosti ili niske sposobnosti
– Bilježi stil intervjua

Razvoj
- Savjetuje nadređenog kako da vodi i podržava kandidata
– Daje sugestije o tome kako da upravljate karijerom pojedinca
– Ukazuje na to kako da napravite plan razvoja

Kontaktirajte nas za više informacija: