Hogan profesionalna orijentacija

 

DJZ_0879

Odabir posla, zanimanja ili fakulteta, a pogotovo posvećivanje jednom karijernom pravcu, može biti vrtoglavo iskustvo. Ne samo da morate odlučiti šta je to što ima smisla za vas u ovom trenutku; morate biti sigurni da ćete i dalje željeti ovu ulogu u mjesecima i godinama koje dolaze. Nažalost, brojne studije ukazuju na to da smo slabi prediktori toga šta ćemo željeti u budućnosti. Konkretnije, neka nova istraživanja sugerišu da ljudi generalno potcjenjuju koliko je važno uživati u svom poslu, dok istovremeno precjenjuju važnost visine zarade.

U tu svrhu, kompanija Blue Coach je u svoju ponudu odlučila da uključi i Hogan Profesionalnu Orijentaciju. Sasvim je jasno da bi za mladu osobu koja se prvi put suočava sa pitanjem izbora karijernog usmjerenja, ili za onu koja nije zadovoljna postojećom karijerom i želi promjenu, bilo veoma značajno da dobije detaljan, na nauci baziran i u praksi provjeren izvještaj koji može biti od ključne važnosti za donošenje ispravne odluke o opredjeljenju ili promjeni karijere.

U svom osnovnom obliku, Hogan Profesionalna Orijentacija predstavlja kombinaciju MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory) i HPI (Hogan Personality Inventory) personaliti procjena, s tim što je izrada HPI procjene u sklopu ove ponude opciona. To znači da njeno popunjavanje nije neophodno za dobijanje fidbeka o karijernom usmjeravanju kandidata, ali bi dodatno doprinijelo povezivanju želja kandidata sa njihovim realnim potencijalom za uspješno pokrivanje pozicija u određenim djelatnostima.

Izvještaj koji kandidati dobijaju kroz odrađenu Hogan Profesionalnu Orijentaciju baziran je na Hogan testovima ličnosti, te predstavlja mjeru deset vrijednosti identifikovanih kao ključne u većini kultura kroz istoriju. Ovaj izvještaj kandidatima pruža informacije o tri važne teme.

Prvo, pojašnjava vrijednosti pojedinca, što je važan dio u razvoju bilo koje osobe.

Drugo, sadrži informacije vezane za poklapanje vrijednosti osobe sa različitim zanimanjima i organizacionim kulturama. Bez obzira na to koliko je neka osoba talentovana, ukoliko njene vrijednosti nijesu u skladu sa zahtjevima zanimanja ili trenutne organizacione kulture, neće biti srećna ili uspješna – a ljudi često biraju poslove ili karijere bez prethodnog razmatranja pitanja vrijednosti.

I treće, u izvještaju je opisan tip ljudi sa kojima će osoba moći ugodno da živi i radi – pošto se ljudima dopadaju oni sa kojima dijele iste vrijednosti, a ne dopadaju oni sa različitim vrijednostima.

Ovaj izvještaj pruža fidbek o 10 osnovnih vrijednosti organizovanih u četiri klastera, a to su: Statusni interesi, Društveni interesi, Finansijski interesi i Stil odlučivanja.

Prvi klaster, Statusni interesi, obuhvata vrijednosti priznanja, moći i hedonizma.

Klaster Socijalnih interesa uključuje altruizam, pripadnost i tradiciju.

U klaster Finansijskih interesa spadaju sigurnost i biznis.

Posljednji klaster, Stil odlučivanja, čine estetika i nauka.

Na kraju, važno je imati u vidu da ljudske vrijednosti utiču na njihov izbor posla ili karijere. One oblikuju filozofiju njihovog života, izbora prijatelja i načina na koji provode slobodno vrijeme.

Stoga, ovim putem pozivamo sve mlade koji još uvijek nijesu sigurni u to koja bi im profesija ili tip organizacije najviše odgovarali u budućnosti, a koji su istovremeno svjesni značaja donošenja ispravne odluke po ovom pitanju, kao i one koji smatraju da su napravili pogrešnu odluku prilikom odabira karijere, da ostave svoj kontakt u predviđenom prostoru, kako bi dobili više informacija o načinu izrade Hogan psihometrijskih procjena (MVPI i HPI), kao vodećih svjetskih personaliti procjena, u sklopu Hogan Profesionalne Orijentacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: