Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)

Hogan Blue Coach

Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) je dizajniran da procjenjuje lične pokretače i njihovu usklađenost sa organizacionom kulturom. MVPI takođe obezbjeđuje uvid u to kakvo će radno okruženje menadžer kreirati i tip okruženja u kome će individua biti najproduktivnija.

MVPI brošura

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI SKALE

– 200 pitanja
– Razumljiva pitanja
– Potrebno je 15-20 minuta za popunjavanje
– Zasnovano na 80-ogodišnjem istraživanju i razvoju interesovanja, vrijednosti i motiva od strane Allporta, Murraya i McClellanda
– Stavke i izvještaji dostupni na više od 40 jezika
– Sigurnost kvaliteta podataka i psihometrijski kriterijum zasnovan na kontinuiranim empirijskim studijama
– Svjetska norma (> 48.000) i 34 nacionalne forme (>5.000) dostupne za radno angažovane osobe
– Kvalitet predviđanja na radnom mjestu analizirane na više od 100 kriterijuma valjanosti studije
– Empirijski dokaz o nediskriminaciji
– Trenutni rezultat i izvještaj
– Online administracija putem zaštićenog pristupa

IZVJEŠTAJI I APLIKACIJE:

– Prikladan za selektivne procese, razvoj, menadžment zasnovan na talentu, upravljanje osoba sa visokim potencijalom – i planiranje zamjena, kao i timski razvoj
– Izvještaji su dostupni za ljude na svim hijerarhijskim nivoima
– Opisuje lična interesovanja, vrijednosti i motive i ocjenjuje usklađenost identiteta osobe i organizacione kulture
– Precizno određivanje šta motiviše zaposlene, kakvo radno okruženje oni kreiraju, kakvu kompanijsku kulturu kreiraju, i šta specijalno ističu prilikom donošenja odluka

Selekcija
- Ocjenjuje usklađenost između vrijednosti osobe i organizacione kulture
– Smanjuje fluktuacije u kompaniji
– Identifikuje koji faktori određuju kandidatovo zadovoljstvo poslom

Razvoj
- Daje preporuke za poslovnu budućnost
– Opisuje kako drugačiji pristup donošenju odluka može održavati uspjeh u organizaciji
– Opisuje kako da se kreira razvojni plan

Kontaktirajte nas za više informacija: