, ,

Mindfulness vas može učiniti boljim roditeljima

 

Mindful roditeljstvo

Stotine studija su utvrdile da mindfulness može poboljšati individualno blagostanje. U skorije vrijeme, naučni članci su sugerisali da mindfulness može pomoći i u poboljšanju blagostanja drugih u našem životu – posebno našoj djeci.

U jednoj studiji istraživači Univerziteta u Vermontu otkrili su da su “mindful” roditelji pokazivali pozitivnije i manje negativno ponašanje prema djeci, što je povezano sa manjom anksioznošću i depresijom kod djece.

Iako ova studija ukazuje na to da je mindful roditeljstvo povezano sa pozitivnim ishodima, teško je znati zašto. Istraživači Univerziteta Džordža Mejson pokušali su da istraže ovaj odnos direktno u drugoj studiji, dovodeći roditelje i djecu u laboratoriju da vide njihove interakcije u realnom vremenu.

Otkrili su da su roditelji koji su svjesniji i više “mindful” pokazali manje negativnih emocija i više zajedničkih pozitivnih emocija u razgovorima sa svojom djecom od onih koji su bili manje upućeni u mindfulness roditeljstvo. Zauzvrat, dijeljenje više pozitivnih emocija bilo je povezano sa smanjenom upotrebom droge kod djece (iako nije smanjeno seksualno ponašanje).

Još jedna studija obećava da će ovo istraživanje dovesti do sledećeg nivoa kombinovanjem predavanja i za tinejdžere i roditelje sa skeniranjem mozgova roditelja i izvještajima njihove djece o tome kako se mama ili tata ponašaju.

Osamnaest parova roditelja i djece učestvovalo je na kursu od osam nedjelja za smanjenje stresa za porodice. Prije i poslije kursa, istraživači su koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) da bi pogledali na neuronsku aktivnost u mozgovima roditelja dok su praktikovali mindful disanje i tokom perioda kada im je traženo da dozvole da njihov um luta.

Sve u svemu, roditelji su prijavili smanjen stres i povećanu svjesnost nakon završetka kursa. I postojala je veza između to dvoje – roditelji koji su najviše povećali rezultate na skali svjesnosti pokazali su najveće smanjenje stresa. Kada su Lisa May i kolege upoređivali obrasce aktivnosti na mozgu kod roditelja tokom zadatka svjesnog disanja i zadataka koji su se bavili lutanjem misli, vidjeli su da je mindfulness aktivnost dovela do aktivacije u oblastima mozga za koje je poznato da su uključeni kod pažnje – što je u skladu s prethodnim rezultatima gledajući uticaj mindfulnessa na mozak. I, u stvari, djeca su se osjećala kao da njihovi roditelji obraćaju više pažnje na njih.

Mindful roditeljstvo

The Association of Parent Mindfulness with Parenting and Youth Psychopathology Across Three Developmental Stages.

 

Ali možda najintrigantnije otkriće u ovoj preliminarnoj studiji bilo je da su roditelji koji su imali najveću aktivaciju u djelovima mozga koji su uključeni kod empatije i emocionalne regulacije (lijeva anterior insula / inferior frontal gyrus) imali djecu koja su doživjela najveće poboljšanje u njihovom odnosu roditelj-dijete. Iako je samo pilot studija, ona otvara vrata novom načinu razumijevanja uticaja mindfulnessa na naše odnose.

Mindfulness meditacijaInterpersonalna komunikacija