HOGAN PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Hogan profesionalna orijentacija – korak ka karijeri za koju ste rođeni!

Izbor zanimanja i karijere je jedna od najvažnijih odluka koju svako od nas donosi u svom životu, a njene implikacije imaju dalekosežne posljedice.

Pogrešno donešene odluke po pitanju karijernog izbora za posljedicu obično imaju demotivaciju i nezadovoljstvo, koje sa protekom vremena i u nepromijenjenim okolnostima imaju tendenciju porasta.

Pritom, treba naglasiti da neoptimalan izbor karijere ne mora da znači da osoba nije materijalno obezbijeđena poslom kojim se bavi, već da je isti ne ispunjava onako kako bi željela. U takvoj situaciji, neminovno je da se osoba prije ili kasnije zapita šta će joj stabilan i dobro plaćen posao, ako ga posmatra isključivo kao obavezu i zadatak, kao sredstvo da se dođe do materijalnog cilja.

Za koga je to važno?

Profesionalna orijentacija nije vezana striktno za adolescente, već za sve koji žele da otkriju šta je to što ih pokreće i u čemu imaju najveći potencijal za dostizanje potrebnih kompetencija.

Šta Vam Hogan Profesionalna Orijentacija nudi?

Dakle, od kritične je važnosti odabrati profesiju koja nas podstiče na rad i učenje, i na koju gledamo prije kao na strast i izazov, nego kao na obavezu. Bez prave motivacije uspjeh nije moguć. S druge strane, odlučivanje o profesionalnoj orijentaciji zahtijeva temeljno sagledavanje sopstvenih osobina i sposobnosti. Praćenje onoga što za nas predstavlja strast ima smisla tek kada dobro promislimo o posljedicama odluke koju donosimo, i upostavimo pravi balans između strasti, kompetencija i mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju.

Kako Vam Blue Coach može pomoći?

Za sve one koji žele da na nauci baziranom i u praksi dokazanom modelu na jednostavan način utvrde koje su to profesije i pozicije, te tip organizacija i ljudi sa kojima će moći najbolje da funkcionišu u radnom okruženju ili u životu, kompanija Blue Coach, kao ovlaščeni zastupnik Hogan Assessments Systems, nudi paket Hogan Profesionalne Orijentacije.

Način na koji se možete prijaviti: Poslati ime i prezime i broj telefona na info@bluecoach.me.

Sesiju sa Hogan konsultantom možete uraditi online putem Zoom platforme ili uživo u našim prostorijama.

Čekamo Vas!
Blue Coach tim

FORMA ZA APLIKACIJU

  [recaptcha]

  LET'S WORK TOGETHER

  Send us good people, we will get them back to you even better.

  Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
  contact-section