Istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Kako zadovoljstvo zaposlenih utiče na poslovne rezultate

Sa ciljem poboljšanja efikasnosti preduzeća, određeni broj kompanija stavlja značaj isključivo na kontinuirano praćenje performansi zaposlenih, pritom potpuno zanemarujući praćenje indikatora zadovoljstva zaposlenih poslom kojim se bave i kompanijom u kojoj rade. Na ovaj način se oni bave posledicom a ne uzrokom, jer zadovoljni zaposleni su lojalni kompaniji i efektivniji u svom radu. Mnogobrojnim istraživanjima je potvrđeno da je najbolji način za povećanje produktivnosti, a samim tim i poboljšanje poslovnih rezultata kompanije, upravo povećanje zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je jedan od preduslova za dugoročnu uspješnost poslovanja kompanije jer direktno utiče na njene poslovne rezultate, a samim tim i na rast i razvoj privrede u kojoj obavlja svoju poslovnu djelatnost. Uspješne organizacije na svoje zaposlene gledaju kao na ključni razvojni resurs. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih je ono što utiče na kreiranje organizacione kulture unutar kompanije, kreiranje podsticajne radne atmosfere, sistem nagrađivanja i napredovanja.

Sjajno mjesto za rad je ono mjesto u kojem zaposleni sarađuju, imaju zajednički cilj, osjećaju da se mogu osloniti jedni na druge, i prije svega, rade ono što vole. A zbog čega je sve ovo bitno? Iz razloga što upravo međuljudski odnosi kreiraju radnu atmosferu unutar organizacije koja u neporecivoj mjeri utiče na produktivnost, a samim tim i na krajnje rezultate kompanije.

Pri tome, bitno je istaći ulogu lidera kao osobe na kojoj sve počiva. Lider je osoba zadužena da poveže zaposlene, stvori zajedništvo i međusobno povjerenje. Ukoliko lider ne prepozna značaj zadovoljstva zaposlenih za kompaniju, teško da će do njega i doći.

Da li ste znali da lojalnost zaposlenih i lojalnost kupaca može povećati profit za 25 – 85 odsto zavisno od industrije?

Najbolje kompanije za rad imaju jako malu stopu osipanja zaposlenih. Korist zadržavanja zaposlenih i kupaca ima veliki uticaj na krajnji rezultat koji kompanija ostvaruje. Ovaj projekat je razvijen iz Blue Coach ekspertize i velikog iskustva u radu sa različitim kompanijama i različitim industrijama kao i iz svjetske prakse u mjerenju zadovoljstva zaposlenih. Kroz ovo istraživanje Vi ćete steći neophodna znanja o tome koliko su zadovoljni Vaši zaposleni i koje su Vam informacije potrebne kako biste povećali njihovo zadovoljstvo i samim tim stekli konkurentsku prednost.

Nudimo Vam priliku da uporedite svoju organizacionu strukturu i kulturu sa najbližim konkurentima i privredom u cjelini. Imate jedinstvenu priliku da steknete uvid u kojoj mjeri ispunjavate potrebe i očekivanja svojih zaposlenih, kao i da dobijete stručni savjet o tome na koji način možete iskoristiti ova znanja u korist izgradnje svoje organizacije kao brenda istaknutog poslodavca. Uvid u postojeće stanje u kompaniji i zadovoljstvo Vaših zaposlenih će Vam pomoći da uskladite svoje strategije zapošljavanja, zadržavanja i obuka na način koji bi Vas predstavio svijetu kao kompaniju za koju je čast raditi.

Istraživanjem o zadovoljstvu zaposlenih dobijate:

  • Visoko kvalitetan pregled odgovora vaših zaposlenih (za svako pitanje posebno)
  • Priliku da zaposlenima pokažete da brinete o mišljenju i zadovoljstvu svojih zaposlenih
  • Pozitivan PR prema svojim zaposlenima

Zainteresovane kompanije mogu dobiti i detaljnu stratešku analizu svojih rezultata i obuhvata:

  • Preporuke bazirane na rezultatima istraživanja sa praktičnim planom akcija za poboljšanje
  • Analize rezultata na nivou poslovnih jedinica

Najbolja kompanija za rad

Projekat „Najbolja kompanija za rad“ razvili smo na osnovu velikog iskustva u radu sa različitim kompanijama i različitim industrijama kao i svjetske prakse mjerenja zadovoljstva zaposlenih. Istraživanje služi kompanijama kako bi uvidjele u kojoj mjeri su njihovi zaposleni zadovoljni poslom koji obavljaju, koji su njihovi nedostaci kao i na čemu bi trebale da rade u budućnosti kako bi ostvarile maksimum svojih potencijala.

Dvije godine za redom, smo sprovodili istraživanje Najbolja kompanija za rad na nivou Crne Gore u kojem su učešće uzele uspješne crnogorske kompanije kao što su: Crnogorski Telekom, Pivara Trebjesa, Neregelia, Škorpion, Okov, Sava osiguranje i drugi. Zaposleni su odgovarali na pitanja iz sljedećih oblasti: liderstvo, moj/a menadžer/ka, lični razvoj, uslovi rada, moj tim, inovativnost, odnos kompanije sa klijentima, društvena odgovornost, moja kompanija, fer plej.

Kompanije su bile podijeljene u tri kategorije: mala, srednja i velika i za svaku kategoriju dodijeljene su nagrade za prva tri mjesta. Pored ovih glavnih nagrada, kompanije su u svakoj od kategorija nagrađene za timski duh, za kompaniju koja pruža jednake mogućnosti za sve, za najinovativniju kompaniju, za fer-plej.

Ovdje možete preuzeti istraživanje

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section