Coaching je kreativan proces koji potiče na razmišljanje i koji će vas inspirisati da maksimizirate svoj lični i profesionalni potencijal. Vaš ICF trener će biti vaš partner na putu ka identifikaciji, razjašnjavanju i postizanju Vaših ciljeva.

Šta je coaching?

Profesionalni coaching se fokusira na postavljanje ciljeva, stvaranje rezultata i upravljanje ličnim promjenama. Ostale uslužne profesije, poput savjetovanja i psihoterapije, temelje se na mudrosti i stručnosti profesionalaca. U coachingu vi – klijent – ​​ste stručnjak. Uloga vašeg coacha je da postavlja snažna pitanja, daje objektivnu procjenu i zapažanja, sluša u potpunosti i aktivno, pomaže Vam da uočite Vaše slijepe tačke i podstiče promjene u razmišljanju koje otkrivaju nove perspektive.

Koji su ciljevi kojima ćete se baviti na coaching sesijama?

Postoji li predstojeća prilika ili izazov koji želite riješiti na najbollji mogući način? Osjećate li se “zaglavljeni” na putu ka ostvarenju svojih ciljeva? Ovo su dva odlična primjera tema koje treba podstaći na razgovor sa coachem.

Drugi najčešći razlozi za partnerstvo sa coachem uključuju:

 • Proširivanje mogućnosti za karijeru
 • Povećanje samopoštovanja/samopouzdanja
 • Povećanje potencijala
 • Definisanje snaga i slabosti
 • Poboljšanje strategija upravljanja poslovanjem
 • Upravljanje ravnotežom posao-život

Koja je moja uloga?

Najuspješnija koučing partnerstva počinju s klijentom koji ima jasnu ideju o tome što želi postići i otvoren je za saradnju i nove perspektive.

Kao klijent u odnosu Coach-Klijent Vaša uloga je da:

 • Kreirate coaching agendu na osnovu vama značajnih ciljeva
 • Preuzmete punu odgovornost za svoje odluke i postupke
 • Koristite proces coachinga da promovišete kreativno razmišljanje i sagledate nove perspektive
 • Uključite „širu sliku“ i vještine rješavanja problema
 • Iskoristite alate, koncepte, modele i principe koje vam je pružio Vaš coach i uključite se u efektivnu akciju

Pročitajte više o Coachingu na našem blogu

Hajde da razgovaramo o coachingu!

  [recaptcha]

  HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

  Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

  Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
  contact-section