ZVANIČNI DISTRIBUTER HOGANA

Blue Coach je predstavnik Hogan Assessment Systemsa u Crnoj Gori.
Hogan je svjetski pionir u procjenama i donosi rješenje za procjenu ličnosti i kognitivnih sposobnosti. Hoganov međunarodni istraživački tim postavlja industrijske standarde međunarodnog testiranja selekcije i razvoja, te je pozicionirao Hogan Assesment Systems na mjesto svjetskog lidera u procjenama.

title-section

ZAŠTO HOGAN

hoganprocjene
hogan procjene

HOGAN PROCJENE

Hogan Personality Inventory (HPI)

Hoganov Inventar Ličnosti (HPI) opisuje normalnu ili svijetlu stranu ličnosti – osobine koje opisuju kako se odnosimo prema drugima kada smo u svom najboljem izdanju. Bez obzira da li je cilj pronaći pravog zaposlenog ili razviti lidere, ova procjena daje vrijedan uvid u to kako ljudi rade, kako vode i koliko će biti uspješni.

Primjena

 • Strateško planiranje i razvoj karijere – HPI se može koristiti da pruži detaljnu sliku o ukupnim snagama i slabostima i da procijeni potencijal za karijeru pojedinca u sprektru zanimanja.
 • Zapošljavanje i selekcija – HPI se koristi kao dio procesa identifikacije kandidata čije su lične karakteristike u skladu sa radnim zahtjevima. Takođe, Safety Reports mogu biti generisani iz HPI-a.
 • Prikladan za upotrebu kada je veliki broj trenutnih zaposlenih – od novih diplomaca do lidera organizacije.

Hogan Development Survey (HDS)

Hogan Development Survey (HDS) opisuje tamnu stranu ličnosti – osobine koje se pojavljuju kada je odbrana pojedinca spuštena

Hogan Development Survey (HDS) opisuje tamnu stranu ličnosti – osobine koje se pojavljuju kada pojedinac nema potpunu kontrolu nad sobom, na primjer, kada je jako zadovoljan, kada mu je veoma dosadno, kada je pod stresom ili pod pritiskom. Ovi kvaliteti mogu poremetiti odnose, pokvariti reputaciju i omesti šanse ljudi za uspjeh. Procjenjujući karakteristike tamne strane ličnosti, možete prepoznati i ublažiti rizike u performansama prije nego što oni postanu problem.

Primjene

 • Razvoj ličnosti – HDS pomaže lični razvoj tako što identifikuje obrasce ponašanja koji možda nekoga sputavaju, koji mogu zahtijevati dalju pažnju.
 • Razvoj tima – HDS procjenjuje kako će osoba da funkcioniše u timu i omogućava izbjegavanje tendencija koje mogu oštetiti radne odnose.
 • Selekcija, on-boarding i strateško planiranje karijere – HDS se može koristiti u kombinaciji sa procjenom snaga (HPI) i osnovnih vrijednosti (MVPI) kako bi se pružila detaljna slika o ukupnim snagama osobe i područja za razvoj.

Motives, Values & Preferencies Inventory (MVPI)

Motivi, Vrijednosti i Preferencije (MVPI) opisuju osnovne vrijednosti, ciljeve, pokretače i interese koji određuju ono šta nastojimo postići.  Procjena vrijednosti pojedinca može pružiti uvid u to šta motiviše kandidate da uspiju i na kojoj će poziciji, u kom poslu i okruženju biti najproduktivniji.

Primjene

 • Uklapanje u kulturu organizacije – MVPI ispituje koliko se pojedinac može uklopiti u kulturu organizacije, jer su ljudi najsrećniji kada rade u okruženju koje je kompatibilno sa njihovim osnovnim vrijednostima
 • Razvoj tima – MVPI procenjuje kompatibilnost članova tima na osnovu njihovih motiva – to jest, da li svi teže istom cilju?
 • Planiranje karijere – MVPI pomaže ljudima u formulisanju strategija za njihovu karijeru razjašnjavanjem oblasti interesovanja koje treba slijediti

Hogan Business Reasoning Inventory (HBRI)

Hoganov Inventar Biznis Razmišljanja (HBRI) opisuje stil razmišljanja – sposobnost procjene skupova podataka, donošenje odluka, rješavanje problema i izbjegavanje ponavljanja grešaka iz prošlosti. Procjenjujući stil razmišljanja, možete identifikovati stil rješavanja problema kandidata, njihov kapacitet i područja za razvoj.

Primjene

 • Selekcija – HBRI može identifikovati pojedince koji brzo uče na poslu, rješavaju probleme, predviđaju prepreke u promjenama i razumiju taktičke i / ili strateške implikacije svojih postupaka.
 • Individualna procjena – HBRI procjenjuje da li se osoba uklapa u niz poslova koji se razlikuju u pogledu nivoa kognitivnih zahtjeva.
 • Upravljanje talentima – HBRI identifikuje pojedince koji se dobro ponašaju u kognitivno zahtjevnim i intelektualno izazovnim poslovima, u kojima ljudi moraju brzo učiti, rješavati probleme precizno i kritički procjenjivati podatke i argumente.
 • Promovisanje strateške samosvjesnosti – HBRI pomaže pojedincima da shvate njihove taktičke i strateške sposobnosti razmišljanja i razviju karijerne strategije koje iskorišćavaju njihove jedinstvene sposobnosti i kompetencije.

Judgement (JUD)

Više od IQ-a. Judgement se odnosi na donošenje dobrih odluka. Jasno je da neki ljudi bolje rasuđuju od drugih. Ali šta njih izdvaja?

Više od IQ-a. Judgement se odnosi na donošenje dobrih odluka.

Jasno je da neki ljudi bolje prosuđuju od drugih. Ali po čemu se oni izdvajaju? Iako bi većina ljudi reklo po inteligenciji, to ne važi za veliki broj veoma pametnih ljudi koji često donose vrlo loše odluke.

Prva koja kombinuje kognitivne sposobnosti, svijetlu i tamnu stranu ličnosti i osnovne vrijednosti, Hogan Judgment procjena sastoji se od dvije kratke procjene koje se odnose na verbalno i numeričko razmišljanje, tri nezavisne skale koje procjenjuju nekognitivne atribute koji utiču na individualni pristup odlukama i procjenu reakcija nakon odluke, uključujući odgovore na negativne povratne informacije.

Primjene

 • Executive koučing programi
 • Liderstvo i Razvoj Tima
 • Koristi se zajedno sa drugim procjenama za Selekciju Lidera
hogan procjene
hoganprocjene
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi
About
sertifikacija

SERTIFIKACIJA

Hogan sertifikacija omogućiće Vam da iskoristite Hoganove moćne alate za rješavanje ključnih poslovnih problema. Bez obzira da li želite da zaposlite one sa visokim performansama, razvijete talente, obučavate lidere ili gradite jače timove, prvi korak je da budete Hogan sertifikovani.

Svaka naša radionica za Hogan sertifikaciju je organizovana od strane konsultanata Blue Coach-a koji posjeduju duboko iskustvo sa Hoganovim procenama.

sertifikacija

Hogan Assessment Certification

Trajanje kursa:
Uživo: 2 dana (2x8h)
Virtuelno: 4 dana (4x4h)

Saznajte više

Advanced Feedback Certification

Trajanje kursa:
Uživo: 1 dan
Virtuelno: 2 dana (2×4 h)

Saznajte više

Advanced Interpretation Certification

Trajanje kursa:
Uživo: 1 dan
Virtuelno: 2 dana (2×4 h)

Saznajte više
About

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

 • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
 • +382 20 671 222
 • info@bluecoach.me
contact-section