ORGANIZACIONI RAZVOJ

Psihologija uspona na vrh vrlo se razlikuje od psihologije efektivnog lidera.

Robert Hogan

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section