HOGANOVI PROIZVODI ZA SELEKCIJU

ADVANTAGE

Out-of-box, alat za pre-hire selekciju, namijenjen za ulaz na pozicije na nivou supervizora, mjeri opštu zapošljivost i predviđa uspješnost kandidata na radnom mjestu.

BASIS

Prilagođeno rješenje koje opisuje kompatibilnost sa poslom i pruža preporuku za zapošljavanje, vodiča za intervju i metode za donošenje odluke o zapošljavanju.

CONFIGURE

Određuje ključne atribute, kvalitete i vještine, kako bi se tačno procijenili potencijalni talenti i postojeći zaposleni.

FIT

Koristi se za selekciju između velikog broja zaposlenih sa preporukom za zapošljavanje.

GENERAL EMPLOYABILITY

A simple, easy-to-use hiring tool that quickly measures how employable a candidate is based on basic job requirements.

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section