Strategije uticaja u prodaji

2

Postoji mnogo načina da utičemo na druge da se ponašaju po našim zahtjevima. Većina ovih načina nisu predmet ove obuke. Na primjer, ovo su neke uobičajene taktike uticaja:

  1. Strana A “stavlja pištolj na čelo” strani B, ili uvodi trošak ako strana B ne sarađuje; ovo je uticaj kroz prijetnje.
  2. Strana A nudi da “zasladi posao” za stranu B, ili nudi druge benefite strani B da sarađuje; ovo je uticaj kroz podsticaje.
  3. Strana A nudi dodatne faktične informacije strani B da bi ubijedila stranu B da bi saradnja bila od koristi za stranu B; ovo je uticaj kroz rasuđivanje.
  4. Strana A obezbjeđuje dodatne lažne informacije strani B, da bi ubijedila B da je saradnja bolja opcija nego što stvarno jeste; ovo je uticaj kroz prevaru.

Ove forme uticaja i mnoge druge forme uticaja se mogu svrstati u dvije kategorije ili dva tipa uticaja: uticaj baziran na promjeni podsticaja druge strane da bi se saglasila (npr. prijetnje i nagrade), i uticaj baziran na promjeni informacija koje su dostupne drugoj strani (npr. rasuđivanje i prevara).

Osim ovih formi uticaja postoji psihološki uticaj koji je baziran na ideji da, ako razumijemo nauku koja stoji iza načina kako ljudi razmišljaju, možda bismo bili u mogućnosti da učinimo da je naša komunikacija uvjerljivija. To jest, možda bismo bili sposobniji da učinimo vjerovatnim da druga strana kaže “da” umjesto “ne” jednostavno na osnovu toga kako formiramo i pozicioniramo naše zahtjeve – bez promjene podsticaja drugoj strani da bi rekla “da” i bez promjene informacija koje im prezentujemo.

Strategije uticaja je posebna obuka na kojoj ćete naučiti sve o psihologiji uticaja. Učesnicima se daju mini studije slučaja, od kojih svaka ilustruje posebnu strategiju koje pregovarači mogu iskoristiti da učine svoje ideje, ponude i zahtjeve prihvatljivijim. Sesije su dizajnirane kao efikasan metod za diskusiju o psihološkom uticaju i nude znanje koje se lako može inkorporirati u prodaji, pregovorima, upravljanju ljudima i projektima i u ličnoj sferi komunikacije.

Datum održavanja: 15 jun

Trajanje kursa: 1 dan

Mjesto održavanja: Blue Coach, The Capital Plaza, Šeik Zaida 13, A47

Vrijeme održavanja: 10-17h

Trener: Srđan Vukčević

Srdjan Vukcevic

Srđan Vukčević, Executive Coach

Regularna cijena kursa: 189 e plus PDV

Cijena sa popustom za prvu grupu polaznika: 129 plus PDV.

U cijenu je uključeno: ručak, kafe pauze, materijali i obuka.

1