Zvanični Distributer Hogana za Crnu Goru

Blue Coach je predstavnik Hogan Assessment Systemsa u Crnoj Gori.
Hogan je svjetski pionir u procjenama i donosi rješenje za procjenu ličnosti i kognitivnih sposobnosti. Hoganov međunarodni istraživački tim postavlja industrijske standarde međunarodnog testiranja selekcije i razvoja, te je pozicionirao Hogan Assesment Systems na mjestu svjetskog lidera u procjenama.

Nauka o ličnosti

Hoganovi alati mjere normalne karakteristike ličnosti, rizike karijernih isklizavanja, osnovne pokretačke vrijednosti, kognitivne stilove i donošenje odluka.

Podstaknuti procjenama, izvještaji su dizajnirani da se bave selekcijom, procjenom visokih potencijala, razvojem menadžera i lidera.

Podrška je uvijek uključena.

Recruitment Blue Coach

Selekcija i Regrutacija

Svako je nekada pogriješio prilikom zapošljavanja. Zapravo, istraživanja pokazuju da više od pola novih zaposlenih podbaci. Odabir najboljeg kandidata može ponuditi sljedeće benefite:

 • Zaposleni koji imaju sjajne performanse pružaju vrhunsku uslugu klijentima, stvarajući veće zadovoljstvo.
 • Sposobniji radnici su sigurni i sposobni da se nose sa više zadataka i brže se prilagođavaju novim ulogama.
 • Sposobni zaposleni dobro rade u timu i potrebno im je manje nadzora.

Pravi ljudi ne zakucaju uvijek sami na vaša vrata. Uz našu pomoć, možete ih privući, procijeniti, pozvati da uče sa vama, vidjeti kako rade i izgrađuju vaš snažan tim.

Talenat

“McKinsey je prvi uveo ideju rata za talente, ideju da su ljudi ključni resursi organizacije, da uspjeh organizacije zavisi od privlačenja, motivisanja i zadržavanja vrhunskih zaposlenih, 1997. godine – a ipak skoro dvadeset godina kasnije, sposobnost većine organizacija da prepoznaju i njeguju ljudski potencijal ostaje ograničena.” (Dr Tomas Chamorro-Premuzic, The Talent Delusion, 2017)

Kompanije koje traže natprosječne talente moraju shvatiti da su svi klasični procesi intervjuisanja i regrutovanja zreli za poboljšanje.

Mi se krećemo daleko iznad tradicionalnih procesa upravljanja ljudskim resursima, dajući talentovanim pojedincima priliku da, ne samo razgovaraju, već i da pokažu kvalitete koje tražimo. Nalazimo, obučavamo i biramo ih strogo za vas.

Talent Blue Coach

Executive Koučing

Promjena liderstva je jednostavna, ali ne i laka. Uspješni rukovodioci, veliki talenti i lideri imaju jaku želju da rastu i postanu još uspješniji. To je mjesto gdje Executive koučing može znatno pomoći.

Executive koučing pomaže uspješnim liderima da postignu pozitivne promjene u svom ponašanju, ponašanju svojih ljudi i timova.

Najuspješniji rukovodioci danas imaju dobro intelektualno razumijevanje različitih alata za upravljanje koji su neophodni za uspješno vođenje organizacije. Iskustvo je pokazalo da ista ponašanja koja doprinose početnom uspjehu u karijeri često ne garantuju budući uspjeh.

Blue Coach je licenciran od strane Marshall Goldsmitha, kao jedan od najboljih executive koučeva našeg vremena. Marshall Goldsmith je široko priznat kao svjetski lider u executive koučingu i njegov rad je priznat od strane gotovo svake profesionalne organizacije iz te oblasti.

Mi Vam možemo pomoći da postignete pozitivne dugoročne promjene u ponašanju primjenom efektivnog i mjerljivog koučing procesa.

Obuke

Ovo su naši najbolji programi:

HRM – Menadžment ljudskih resursa
Organizaciono ponašanje
Liderstvo
Timsko liderstvo
Prodajna komunikacija
Menadžment prodaje
Servis menadžment
Customer Care
Marketing biznisa i prodaje

Razvoj Zaposlenih

Ovo je samo dio onoga šta mi možemo:

 • Pomoći novim liderima i first-time menadžerima da razumiju kako osobine njihovih ličnosti mogu uticati na efikasnost njihovog liderstva
 • Pomoći liderima da razumiju svoje snage, isklizivače i najbitnije motivatore
 • Pružiti karijerno savjetovanje na osnovu vaših snaga i slabosti
 • Procijeniti emocionalnu inteligenciju: sposobnost identifikovanja i upravljanja svojim i tuđim emocijama
 • Identifikovati stil rješavanja problema kako bi se predvidio uspjeh u radu
 • Pomoći članovima tima da steknu razumijevanje o snagama, slabostima i kulturi tima

Timovi

Timovi koji ostvaruju izuzetne performanse čine neosporivu konkurentsku prednost te organizacije. Dok će vam većina menadžera reći da je lako sastaviti tim sa velikim potencijalom, timovi rijetko rade u svom maksimalnom kapacitetu.

Blue Coach može podržati razvoj i uspjeh tima kroz ciljana rješenja koja se fokusiraju na:

 • Izgradnju timova sa visokim performansama
 • Poboljšanje efikasnosti novoformiranih timova
 • Vraćanje disfunkcionalnih timova na pravi put
 • Omogućavanje uspješnosti ‘joint venture’ timova
 • Saradnju između različitih funkcionalnih timova.

Biznis & Konsalting Usluge

Kada je riječ o zadovoljstvu klijenata, imamo dvije stvari da kažemo: tajni kupac i kontrola kvaliteta usluga.

Na zadovoljstvo zaposlenih, kompanija im može omogućiti da procijene kvalitet radnog mjesta, odnos poslodavca prema njima ili odnos sa kolegama.

Naša rješenja uključuju i Biznis Planiranje, Executive Koučing, Menadžment promjena, Facilitation, Strateško Planiranje, Tim Bilding, Promjenu kulture, Izgradnju timova visokih performansi.

Sport

Korišćenje ličnosti za identifikaciju i pokretanje razvojnih inicijativa u industriji sporta i rekreacije je sve češće. Talenat i sposobnost nisu jedini činioci koji utiču na performans atleta, tima i trenera. U bilo kom timu, svaki igrač donosi jedinstvenu ličnost, a određeni profili ličnosti mogu biti uspješniji u jednoj poziciji nego u drugima.

Personality at Play istražuje načine na koje Hoganove procjene ličnosti pružaju uvid u ponašanje koje može negativno uticati na individualne i timske performanse, kao i razvojne mogućnosti koje omogućavaju sportistima i trenerima da prilagode ponašanje i poboljšaju performanse.

Nauka o Ličnosti

Hoganovi alati mjere normalne karakteristike ličnosti, rizike karijernih isklizivanja, osnovne pokretačke vrijednosti, kognitivne stilove i donošenje odluka.

Recruitment Blue Coach

Selekcija

Pravi ljudi ne zakucaju uvijek samı na vağa vrata. Uz našu pomoći možete ih privući, procijeniti, pozvati da uče sa vama, gledati ih kako napreduju i grade vaš snažan tim.

Timovi

Timovi visokih performansi predstavljaju neosporivu konkurentsku prednost jedne organizacije. Dok će vam većina menadžera reći da je lako sastaviti tim sa velikim potencijalom, timovi rijetko rade u svom maksimalnom kapacitetu.

Razvoj Zaposlenih

Pomozi svom timu da poveća produktivnost i angažovanost kroz analize ličnosti.

Talent Blue Coach

Talenat

Mi se krećemo daleko iznad tradicionalnih procesa upravljanja ljudskim resursima, dajući talentovanim pojedincima priliku da ne samo razgovaraju, već i pokažu kvalitete koje tražimo.

Executive Coaching

Koučing

Mi Vam možemo pomoći da postignete pozitivne dugoročne promjene ponašanja primjenom efektivnog i mjerljivog koučing procesa.

Buznis Konsalting

Zadovoljstvo Kupaca, Zadovoljstvo Zaposlenih, Biznis Planiranje, Executive Koučing, Menadžment Promjena, Obučavanje, Strateško Planiranje, Izgradnja tıma, Promjena Kulture, Timovi Visokih Performansi.

Procjena potreba obučavanja

Mi otkrivamo šta je potrebno vašim zaposlenima, a zatim vam nudimo rješenje. Kontaktirajte nas i provjerite naša najbolja rješenja za HR.

Sport

Korišćenje procjene ličnosti za identifikaciju i pokretanje razvojnih inicijativa u industriji sporta i rekreacije je sve češće.

Usluge

Mindfulness Stress Reduction

Mindfulness se sastoji od toga da budete potpuno svjesni svega što se dešava u sadašnjem trenutku, bez osuđivanja. Može se sprovesti u bilo kojoj situaciji. Osnovni cilj ovog kursa je da vas upozna sa mindfulness meditacijom i da vam pomogne da stvorite ličnu mindfulness praksu. Kako početnici, tako i oni sa velikim iskustvom, smatraju ovaj kurs izuzetno korisnim.

Mnogi od nas rade pod stresom i zato je vještina upravljanja vlastitim emocionalnim životom od izuzetnog značaja. Jedan od vodećih principa u Blue Coachu je sposobnost praktičnog obučavanja koje je prilagođeno iskustvu svakog pojedinca.

Interpersonalna Komunikacija

Međuljudski odnosi su najvažniji dio blagostanja ljudskog bića. To je jednostavno. I veoma je važno. Ali postoji još jedan aspekt odnosa, koji je takođe jasno objašnjen poslednjim naučnim istraživanjima: Što se više povezujemo sa drugima i prihvatamo stvarnost naše međusobno povezane prirode, to ćemo više živjeti sa smislom, saosjećanjem, smirenošću i svrhom.

Cilj ovog kursa je da pomogne pojedincu da kroz poseban odnos sa učiteljem postigne dobru komunikaciju unutar sebe.

Grupni Koučing

Ovo je veoma interaktivan program koji uključuje nedeljne i mjesečne aktivnosti. Većina učesnika će provoditi izmedju 5-10 sati mjesečno učestvujući u sesijama, sarađujući sa trenerima i grupom, obavljajući aktivnosti čitanja i razmišljanja.

Vaš jednogodišnji put učenja biće podržan od strane interdisciplinarnog tima stručnjaka u intersekciji koučinga i I/O psihologije.

Upravljanje Ljudskim Resursima

Uvidi koji ćete steći na ovom kursu, daće Vam duboke uvide u procese upravljanja ljudskim resursima, strategijske i taktičke inicijative, razvoj u ovoj oblasti, koučing i mentorstvo.

BRZE ČINJENICE:

Tri mjeseca kursa, dva puta mjesečno (36 sati obuke)
Ručak obezbijeđen
Cijena uključuje pre-work, materijale i post-work

Organizaciono Ponašanje & Liderstvo

Prilikom obavljanja posla, oni na menadžerskim pozicijama uvijek zavise od drugih. To zahtijeva izgradnja mreže efektivnih radnih odnosa. S obzirom na to da veliki dio posla u savremenim organizacijama ostvaruju timovi, menadžeri moraju biti stručni u uključivanju i vođenju tima.

Sastavljanje tima uključuje neke teške odluke o tome ko će najbolje doprinijeti ostvarenju ciljeva tima. Razumijevanje organizacione kulture i ponašanja je posebno važno u vrijeme organizacione tranzicije, stresa ili promjene.

Upravljanje Prodajom

Ispitujemo svaki detalj procesa kupovine i prodaje; bazu kupaca, organizacionu strukturu i plan kompenzacije, kao i komparativnu analizu različitih rješenja. Takođe, pokrivamo širok spektar pitanja i pružamo značajne detalje o praktičnim pitanjima izgradnje prodajnog tima.

Program Otkrivanja Tima

Program Otkrivanja Tima predlaže drugačije pristupe koji počinju s identifikacijom ključnih elemenata za razumijevanje načina na koji tim funkcioniše: neformalne uloge članova tima, disfunkcionalno ponašanje u stresnim situacijama na nivou tima i takođe, identifikovanje osnovnih vrijednosti članova tima sa ciljem povećanja razumijevanja interpersonalnih odnosa, sopstvenog načina rada i načina rada kolega, šta svaki član donosi timu i uzroke konflikta u timu.

Upravljanje Uslugama

Menadžeri intuitivno znaju da će na tržištu pobijediti i ostvariti izuzetne finansijske rezultate one kompanije koje nude najveću vrijednost, a njihova intuicija je podržana formalnim istraživanjima. Ipak, istinski ka kupcu orjentisanih kompanija je još uvijek veoma malo.

Obuke

Zašto nam ne biste rekli šta vam je tačno potrebno? Mi možemo prilagoditi obuku vašim potrebama. Hajde da razgovaramo!

Mindfulness Stress Reduction

Mindfulness znači biti u potpunosti svjestan svega što se dešava u sadašnjem trenutnku, bez filtera i lensa osuđivanja.

Interpesonalna komunikacija

Odnosi su najvažniji faktor koji doprinosi blagostanju ljudskog bića. To je jednostavno. I to je jako važno.

Grupni Koučing

Vaše jednogodišnje iskustvo učenja biće podržano od strane interdisciplinarnog tima stručnjaka koji radi na introsekciji Koučinga i I/O Psihologije.

HRM

Znanje koji ćete steći na ovom kursu omogućiće vam duboke uvide u procese HRM-a (upravljanja ljudskim resursima), strategijskim i taktičkim HR inicijativama, razvoju u HR oblasti, koučingu i mentorstvu!

Liderstvo

Prilikom obavljanja posla, oni na menadžerskim pozicijama uvijek zavise od drugih. To zahtijeva izgradnju mreže efektivnih poslovnih odnosa.

Upravljanje sa Prodajom

Ispitujemo svaki detalj procesa kupovine i prodaje; bazu kupaca, organizacionu strukturu i plan kompenzacije, kao i komparativnu analizu različitih rješenja. Mi takođe pokrivamo širok spektar pitanja i pružamo značajne detalje o praktičnim pitanjima izgradnje prodajnog tima.

Program Otkrivanja Tima

Program Otkrivanja Tima predlaže drugačije pristupe koji počinju sa identifikacijom ključnih elemenata za razumijevanje načina na koji tim funkcioniše.

Upravljanje sa Uslugama

Menadžeri intuitivno znaju da će one kompanije koje nude najveću vrijednost pobijediti na tržištu i ostvariti dobre finansijske rezultate, a ova intuicija je podržana formalnim istraživanjima. Ipak, kompanija koje su istinski orjentisane ka kupcu je još uvijek veoma malo.

Obuke

Zašto nam ne biste rekli šta vam je tačno potrebno? Mi možemo prilagoditi obuku vašim potrebama. Hajde da razgovaramo!

Šta naši partneri misle o nama?

Robert Hogan, PhD

Blue Coach has been a superb partner for Hogan. Their commitment to quality, to customer service, and to scientific assessment is unique and uniquely gratifying to me. We are delighted to partner with them.

Robert Hogan, PhDFounder and Chairman Hogan Assessment Systems
Marshall Goldsmith

I had a wonderful experience working with Blue Coach!  The staff was incredibly professional and the participants were highly engaged.  I would be happy to recommend Blue Coach to any of the top professionals in my field.

Marshall GoldsmithThe Marshall Goldsmith Group

Klijenti

Budite u toku sa našim dešavanjima!

Prijavite se besplatno i budite obaviješteni o novim člancima, ponudama i događajima Blue Coach-a.