Kredit za idiosinkraziju

20 maja, 2020
Posted in BC rječnik
20 maja, 2020 Srđan Vukčević

Pozitivni utisci koje pojedinac stiče od ostalih članova grupe. Kredit za idiosinkraziju koncept je u socijalnoj psihologiji koji opisuje sposobnost pojedinca da prihvatljivo odstupi od grupnih očekivanja.

Krediti za idiosinkraziju samo su jedan od niza koncepata koji pokušavaju objasniti kako su neki stavovi manjina uticajni, dok drugi nisu.

U „teoriji društvene razmjene“ to su krediti interpersonalnog uticaja koje osoba (često u vezi lider/pratilac) zarađuje izvršavanjem nekog zadatka, radnje ili ponašanja za pojedinca, tim ili organizaciju.

On objašnjava koliko neko može biti različit u grupi. Takođe, objašnjava kolika je sposobnost člana grupe da ima devijantno mišljenje ili ponašanje kojim bi se borio za sebe ili za grupu. Da bi osoba dobila ovaj kredit mora biti dovoljno kompetentna ili nedvosmisleno izabrana za lidera grupe. Onaj koji nema autoritet ili znanje ne može zaraditi kredit.

Liderstvo je kritično za zdravlje grupe, organizacije ili nacije. Zbog njegove vitalne funkcije, posebno u politici, postoji potencijal da se pojavi takozvana „kriza liderstva“ i poprimi veliki značaj. Jedna takva kriza otkriva se u izrazu o „nedostatku liderstva“, koji sugeriše besciljno vrćenje u krug i nesvrsishodnost. Dva korisna lijeka inkluzivnog liderstva slušaju zabrinutosti i pojašnjavaju namjere onoga što se predlaže. Kroz takvu otvorenu komunikaciju sa pratiocima moguće je postići inkluziju i smanjiti efekte psihološke distance. Često kriza proizvodi poziv na „snažno liderstvo“, što često znači nešto sasvim drugo, težeći dominaciji lidera i vodi u lidersku patologiju. U najboljem slučaju, ono što se želi je ravnoteža dobijena autentičnim uključivanjem pratilaca u proces liderstva, što je daleko izazovnije postići na makro nivou, s obzirom na udaljenost od političara i intervenišućim glasovima u medijima.

Hollanderov koncept kredita za idiosinkraziju sugeriše da visoki nivo tehničkih i konceptualnih vještina može kompenzirati interpersonalne nedostatke. Moguće je da se sposobni strateški lideri sa slabim vještinama komunikacije vide kao efektivni, ali kada se njihove strategije pokažu pogrešnim ili su rezultati mekani, nemaju socijalnu podršku i nakon toga dobijaju otkaz.

Percepcije legitimiteta i učinka od strane pratilaca kombinuju se s procjenama pokazuje li lider četiri inkluzivna elementa: poštovanje, priznanje, responzivnost i odgovornost, koji su vraćeni zauzvrat. Oni su od vitalnog značaja za produbljivanje povjerenja i odanosti koji su pronađeni u pozitivnim vezama lider-pratilac. Pratioci tada mogu vršiti provjere ponašanja lidera u vezi inkluzije, čak i uticati da se promjena desi.

Može se uspostaviti veza između kredita za idiosinkraziju i koncepta „transformativnog liderstva.“ Takvi lideri, želeći da ostvare promjene, pružaju koristi pratiocima koje fasilitiraju postizanje tog cilja. To su nagrade za koje je veća vjerovatnoća da će zaraditi kredit od pratilaca i biti direktno orijentisane na proces promjene, definisanjem situacije i davanjem smjera aktivnostima.

Zašto radite stvari za druge? Zašto drugi rade stvari za vas? Je li to zbog toga što im se sviđate ili vam se sviđaju ili je to zbog toga što stavljate depozit ili povlačite isti sa emocionalnog bankovnog računa? Baš kao što stavljamo novac na štednju, svaka osoba polaže depozite izvršavajući neki zadatak, radnju ili ponašanje druge osobe, tima ili grupe koji imaju neku emocionalnu vrijednost. Povlačenja se obavljaju i tako što se traži od nekoga da se „pomiri,” prihvati ili toleriše radnju s negativnom emocionalnom vrijednošću ili negativnim ponašanjem druge osobe.

, ,

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section