Hansei-kai

27 maja, 2020
Posted in BC rječnik
27 maja, 2020 Srđan Vukčević

Prepoznavanje i promišljanje o greškama je ključ za neponavljanje. To je princip koji stoji iza Toyotinog principa Hansei-kai.

Hansei je važan dio japanske kulture, što znači priznavanje vlastite greške i zalaganje za poboljšanje. Uvid u sebe prvi je korak ka poboljšanju. To je kontinuirani oblik suptilne meditacije koji se preduzima kako bi se sagledale greške iz prošlosti, nacrtale lekcije i obećalo se djelovanje po tim lekcijama. „Han“ znači promijeniti, preokrenuti ili okrenuti naopako. „Sei“ znači osvrnuti se, pregledati i ispitati sebe.

Prepoznati greške i preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se izbjeglo ponovno pojavljivanje. Čak i ako se zadatak uspješno obavi, Toyota prepoznaje potrebu za sastankom hansei-kai ili sastankom refleksije; proces koji pomaže da se identifikuju neuspjesi na putu i da se stvore jasni planovi za buduće napore. Nemogućnost identifikacije problema obično se vidi kao pokazatelj da se niste trudili da ispunite ili premašite očekivanja, da niste bili dovoljno kritični ili objektivni u svojoj analizi, ili da vam nedostaje skromnost i poniznost. Unutar procesa ni jedan problem nije sam po sebi problem. Kontinuirano promišljanje zahtijeva se za sve Toyotine članove, a jedan način na koji se to odvija je Genchi Genbutsu.

,

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section