360 FEEDBACK

Hogan 360°, zasnovan na PBC-u, je sveobuhvatni alat za povratne informacije koji je osmišljen da pomogne liderima na bilo kojem nivou organizacije, da shvate kako njihove kolege, menadžeri, direktno podređeni ili bilo koji drugi značajni stejkholderi, vide svoj performans.

Usklađen sa Hoganovim osnovnim procjenama, Hogan 360° koristi okvir za liderstvo koji je jednostavan za tumačenje kako bi omogućio uvid u stav, ponašanje i performanse pojedinca u real-timeu. Izvještaj nudi konstruktivne povratne informacije o očekivanjima lidera i postavlja prioritete za poboljšanje.

Primjene

 • Profesionalno i razvojno orjentisani profesionalci koji žele da znaju kako da pređu na sledeći nivo
 • Rukovodioci koji su izbačeni iz kolosijeka ili menadžeri u tranzitu kojima je potrebna ciljna obuka oko liderskih vještina ili rizika od iskliznuća
 • Pomaže koučing klijentima koji žele da prate svoj godišnji napredak korišćenjem test-retest mjere

Istaknuto

 • Pruža kvalitativne i kvantitativne povratne informacije
 • Daje konkretne preporuke za hitne akcione planove
 • Može se koristiti u kombinaciji sa Hogan Personality Assessments ili nezavisno od njih
 • Može se uporediti sa prethodnim podacima sa Hogan 360°, kao referentnom tačkom
 • Ocjenjivanje referentnih tački u odnosu na međunarodnu grupu normi za više nivoa rukovođenja.
 • Potpuno administrirano, uključujući uspostavljanje i kontinuiranu komunikaciju
 • Korisnički portal za savjetovanje o završnom statusu
 • Dostupno na više jezika
 • Dostupan High volume Super Use portal
 • Dostupni tehnički izvještaji i preporuke za razvoj

Prilagođeni Izvještaj

 • Hogan 360° Group Report
  Da bi se uporedili rezultati Hogan 360° u određenom timu ili grupi, PBC može proizvesti Hogan 360° grupni izvještaj koji objedinjuje sve pojedinačne 360° rezultate u jednom izvještaju
 • Hogan 360° Summary Report
  Da bi se uporedili Hogan 360° rezultati za određeni broj pojedinaca može se proizvesti Hogan 360° sumirani izvještaj koji pruža uporedu ocjenu pojedinaca u timu u excel izvještaju
 • Hogan 360° + Safety Report
  Da bi uporedio rezultate Hogan 360° zajedno sa Safety Leadership, PBC može da proizvede Hogan 360° izvještaj koji uključuje procjenu lidera na Safety Leadership-u.
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

 • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
 • +382 20 671 222
 • info@bluecoach.me
contact-section