LEADERSHIP FORECAST

The Hogan Leadership Forecast sadrži četiri izvještaja čiji je fokus na razvoju. Zasnovan na Hogan trademark assessments, Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey i Motives, Values and Prefrences Inventory, svaki izvještaj nudi informacije o karakteristikama, kompetencijama i vrijednostima zasnovanim na tome kako lider pristupa poslu, liderstvu i interakciji sa drugima na radnom mjestu.

Primjene

  • Razvoj i vođenje liderstva
  • Selekcija i regrutacija
  • Identifikovanje lidera sa visokim potencijalom
  • Planiranje uspjeha i upravljanje uspjehom
  • Razumijevanje snaga, područija razvoja i osnovnih vrijednosti pojedinaca

Istaknuto

  • Integriše podatke iz tri dokazane procjene kako bi pružio pregled karakteristika lidera
  • Propraćen sveukupnim Summary report i/ili Coaching supplement
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section