EXPRESS

Hogan Ekspress je efikasan alat za evaluaciju koji pomaže u identifikaciji kandidata koji su pogodni za posao, na osnovu njihove svakodnevne ličnosti. Opcije za procjenu kandidata spadaju u sedam porodica poslova koje pokrivaju 450 radnih mjesta. Ovih sedam kategorija uključuje menadžere i rukovodioce, profesionalce, tehničare i specialiste, operacije i trgovinu, prodaju i podršku korisnika, administrativne poslove i usluge i podršku. Pored pružanja ocjene sposobnosti za posao, Ekspes izvještaj takođe naglašava prednosti kandidata, područja interesovanja i očekivani stil intervjua.

Primjene

  • Selekcija zaposlenih

Istaknuto

  • Pokazuje stepen kompetentnosti za posao (visok, srednjiili nizak)
  • Razvijen na bazi sedam različitih kategorija poslova
  • Navodi prednosti i ograničenja kandidata
  • Zasnovan na sedam dimenzija svakodnevne ličnosti iz Hoganovog inventara ličnosti
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section