FIT REPORT

Hogan Fit Report je dizajniran za selekciju između velikog broja zaposlenih. On obezbjeđuje sveobuhvatnu preporuku za zaposlenje, grafički prikaz skale rezultata i prikazuje da li je rezultat pojedinca u poželjnom rasponu, na osnovu prilagođenih, specifičnih poslovnih profila. Postoje opcije za korišćenje jedne ili svih Hoganovih procjena (Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey, and Motives, Values, and Preferences Inventory) gdje je poželjan opseg selekcije definisan za skale svake pojedinačne procjene. Može se lako prilagoditi da uključuje preporuke za zapošljavanje na visočije pozicije.

Primjene

  • Prilagođen za selekeciju između velikog broja kandidata
  • Pomaže u donošenju odluka prilikom zapošljavanja

Istaknuto

  • Pruža sveobuhvatnu preporuku za zapošljavanje na osnovu prolaska/neprolaska
  • Prilagodljiv
  • Ne zahtijeva sertifikaciju za administraciju ili tumačenje
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section