FLASH

Hogan Flash Report grafički prikazuje Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey i Motives, Values, Preferences Inventory skalu i daje sirove podatke za HPI, HDS i MVPI podskale. Nema informacija o tumačenju. Izvještaj je dizajniran za upotrebu od strane kouča ili korisnika sa iskustvom tumačenja baziranim na brojevima.

hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section