CONFIGURE

Hogan Configure je jednostavna i robusna veb platforma koja omogućava poslodavcima da uporede kandidate kroz izbor prilagođenih kompetencija kako bi tačno procijenili potencijalne talente svojih potencijalnih i trenutnih zaposlenih.

Configure koristi rezultate sa Hogan Personality Inventory i Hogan Development Survey kako bi utvrdio ključne atribute, kvalitete i vještine. Kandidati se mogu posmatrati uporedo kako bi se razumjele snage i nedostaci koje svako od njih posjeduje.

Primjene

 • Program selekcije na bazi skale kompetencija
 • Identifikacija visokog potencijala i planiranje uspjeha
 • Situacije koje uključuju više izvora podataka

Istaknuto

 • Obezbjeđuje unaprijed dizajnirane šablone kompetencija koji dokazano predviđaju šta je potrebno za uspjeh u određenim porodicama poslova.
 • U potpunosti prilagodljivo
 • Jednostavno za korišćenje
 • Vizuelno privlačno
 • Podaci se mogu eksportovati kako bi se uporedili sa drugim izvorima podataka
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

 • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
 • +382 20 671 222
 • info@bluecoach.me
contact-section