ORGANIZACIONO PONAŠANJE I LIDERSTVO

Oni koji su na liderskoj poziciji oduvijek zavisi od drugih kada obavljaju posao. To zahtijeva izgradnju mreže efektivnih radnih odnosa.

Zbog toga što većinu rada u današnjim organizacijama ostvaruju timovi, menadžeri trebaju biti kvalifikovani za rad sa timom i vođenje tima.

Spajanje tima uključuje neke teške odluke o tome ko će najbolje doprinijeti ostvarenju ciljeva tima.

Razumijevanje organizacione kulture i ponašanja posebno je važno u vrijeme organizacione tranzicije, stresa ili promjena.

BRZE ČINJENICE:

12 nedelja kursa (36 sati obuke)
Obezbijeđeni su kafa i grickalice
Cijena uključuje pripremni rad, materijale i rad nakon obuke

NA OVOM KURSU VI ĆETE:

 • Steći razumijevanje organizacione kulture.
 • Naučiti kako održavati (ili mijenjati) korporativnu kulturu kako ona raste u obimu.
 • Naučiti o dizajnu tima.
 • Naučiti višestrane pristupe istraživanju kako timovi postižu svoje formalne zadatke.
 • Steći uvid u zadatak vođenja timova.
 • Steći uvid u svoj liderski profil.

NAKON KURSA ORGANIZACIONO PONAŠANJE I LIDERSTVO, BIĆETE OSPOSOBLJENI DA:

 • Razumijete i praktikujete efektivno liderstvo
 • Upravljajte i vodite proces promjene u vašoj organizaciji
 • Prepoznate potrebu za organizacionom promjenom
 • Ispitate i ocijenite timske procese
 • Upravljajte međuljudskim problemima koje članovi tima imaju

BENEFITI, KAO DIO ISKUSTVA KURSA ORGANIZACIONO PONAŠANJE I LIDERSTVO:

 • Eksperti za predavanja. Izabrali smo iskusne trenere i fasilitatore sa dubokim tehničkim i praktičnim iskustvom.
 • Materijali. Radne sveske i drugi materijali se dostavljaju na lokaciju za obuku radi lakšeg korišćenja.
 • Konsultantska podrška
 • Umrežavanje. Prisustvo na našim radionicama pruža izvrsnu priliku da se uči od drugih i da se razvija  mreža kontakata.

OVAJ KURS JE DIZAJNIRAN ZA:

 • Rukovodioce
 • Lidere i one sa potencijalom za liderstvo
 • Menadžere
 • CHRO (glavne rukovodioce za ljudske resurse)

KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA UPOTREBU ZNANJA O ORGANIZACIONOM PONAŠANJU I LIDERSTVU ZA:

 • Vođenje timova
 • Upravljanje promjenama
 • Odlučivanje
 • Vođenje timskih procesa

PRIJAVITE SE ZA OBUKU

  [recaptcha]

  HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

  Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

  Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
  contact-section