TIMOVI

Timovi visokih performansi mogu postići vrhunske poslovne rezultate, ali su svi timovi podložni disfunkciji. Hogan timski izvještaj (The Hogan Team Report) pomaže liderima da razumiju mix snaga, isklizivača i kulture, kao i da prepoznaju psihološke uloge unutar svakog tima.

Primjene

 • Koristi se zajedno sa Hoganovim individualnim procjenama u radionici za izgradnju tima
 • Za upravljanje konfliktom u timu
 • Identifikaciju kulture Tima
 • Za upoređivanje svoga tima sa drugim timovima u vašoj i drugim organizacijama u vašoj zemlji

Istaknuto

 • Naglašava snage i slabosti tima
 • Dozvoljava timovima da prepoznaju zajedničke isklizivače
 • Pruža pravi uvid u pojedinačne uloge unutar tima
 • Uključuje pristup u vodič za fasilitatore i prateću Power Point prezentaciju
hogan-proizvodi

HOGAN PROIZVODI

hogan-proizvodi

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

 • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
 • +382 20 671 222
 • info@bluecoach.me
contact-section