Velikih pet karakteristika ličnosti: pogled iza Hoganovih testova ličnosti

16 marta, 2021
Posted in Blog
16 marta, 2021 Isidora Matovic

Ako učite o Hoganovim testovima ličnosti, skoro sigurno ste čuli za Veliku petorku – Velikih pet karakteristika ličnosti. A ako ste prvi put čuli za taj izraz, vjerovatno se pitate: „Kolika može biti značajna ta Velika petorka, ukoliko do sada nisam čuo za nju? “ Pa, u psihologiji ličnosti je to važno i najlakše je razumjeti ako prvo pregledamo malo istorije.

Sredinom 20. vijeka bilo je dostupno mnogo testova ličnosti, ali svi su mjerili različite skupove karakteristika ličnosti. Zatim su tokom 1960-ih dva istraživača vazduhoplovstva iznijela nejasan izvještaj tvrdeći da se ličnost može mjeriti u pet širokih kategorija, koncept koji je kasnije postao poznat kao petofaktorski model ličnosti. Do 1980-ih, ideja o petofaktorskom modelu dosegla je akademske krugove i većina psihologa ličnosti složila se da se ličnost može opisati sa pet faktora. Od tada se ovaj model opsežno proučava i predmet je mnogih ispitivanja naučnika.

Danas se pet faktora koji čine osnovu za većinu novih istraživanja ličnosti obično nazivaju „velikom petorkom“, terminom koji je prvi smislio psiholog ličnosti dr Lewis Goldberg 1981. godine.

Velikih pet karakteristika ličnosti (Velika petorka) su: emocionalnu stabilnost, ekstravertnost, slaganje sa drugima, pouzdanost i otvorenost za nova iskustva.

Hoganov Inventar Ličnosti (HPI)

Petofaktorski model činio je osnovu za istraživanje iza Hoganovog inventara ličnosti (HPI), prvog testa ličnosti osmišljenog za procjenu profesionalnih performansi.

Izvorno objavljen 1986. godine, HPI mjeri normalnu ličnost, komponentu reputacije koja opisuje svakodnevne snage i slabosti. Kada je prvi put razvijen, HPI je mjerio ličnost u pet dimenzija: prilagođenost (emocionalna stabilnost), intelektualna radoznalost (otvorenost za nova iskustva), društvenost (ekstraverzija), dopadljivost (slaganje sa drugima) i razboritost (savjesnost).

Od tada je HPI proširen na sedam ljestvica i 42 podskale, što daje dodatnu nijansu u razumijevanju normalne ličnosti. Nastavite čitati kako biste saznali više o tome kako je ovih pet dimenzija činilo osnovu za HPI u njegovom trenutnom obliku.

Emocionalna stabilnost: Prilagođenost

Emocionalna stabilnost, koja se ponekad naziva i neurotičnost, povezana je s HPI skalom prilagođenost. Kao što joj samo ime govori, ova dimenzija Velike petorke odnosi se na sklonost osobe da doživljava negativne emocije. HPI skala prilagođenosti mjeri samopouzdanje, samoprihvatanje i stabilnost pod pritiskom. Iako osobe sa visokim skorom na ovoj skali imaju tendenciju da se dobro nose s pritiskom i očekuju da će uspjeti, oni sa nižim skorom slabije podnose stres, ali postoji veća vjerovatnost da priznaju svoje nedostatke ili greške i pokušaju ih ispraviti.

Ekstravertnost: ambicija i društvenost

Ekstravertnost kao dimenzija Velike petorke čini osnovu i za skalu ambicije i za skalu društvenosti HPI-a. Ekstravertnost se odnosi na nivo u kojem su ljudi ili ekstravertni ili introvertni, kao i njihovu asertivnost, društvenost i nivo komforta budući da su u centru pažnje.

Hoganova skala ambicije mjeri nivo do kojeg osoba djeluje samopouzdano u društvu, ima takmičarski duh, liderski duh i koliko je energična – ili obrnuto nivo u kojem je osoba opuštena, fleksibilna, nije takmičarski nastrojena i dobar timski igrač.

Hoganova skala društvenosti mjeri nivo do kojeg osoba djeluje da joj je potrebno ili uživa u socijalnoj interakciji. Osobe sa niskim skorom na ovoj skali imaju tendenciju da više slušaju nego što pričaju, da budu orijentisani na zadatke, dobro rade samostalno i preferiraju strukturisane sastanke, dok su osobe sa visokim skorom na ovoj skali pristupačni i druželjubivi, zauzeti i puni energije (ponekad do te mjere da gube fokus), pričaju više nego što slušaju i grade odnose sa drugim ljudima.

Slaganje sa drugima: Interpersonalna osjetljivost

Faktor slaganja sa drugima Velike petorke odnosi se na HPI-jevu skalu interpersonalne osjetljivosti. Taktičnost, saradnja, empatija i druželjubivost su sve karakteristike povezane sa slaganjem sa drugima. HPI skala interpersonalne osjetljivosti mjeri stepen do kojeg se na osobu gleda kao na perceptivnu, diplomatičnu, toplu i pažljivu ili, s druge strane, koja će se vjerovatno suprotstaviti lošim performerima, čvrsta je i spremna da zauzme nepopularne stavove.

Pouzdanost: Razboritost

Faktor pouzdanosti, koji se naziva i savjesnost, odnosi se na HPI-jevu skalu razboritosti. Karakteristike ličnosti poput pripremljenosti i orijentacije na detalje povezane su s ovim faktorom. Isto tako, HPI skala razboritosti mjeri nivo do kojeg osoba djeluje savjesno i poštuje pravila. Iako su oni sa visokim skorom na ovoj skali obično uredni, pouzdani i pažljivi prema pravilima i detaljima, vjerovatnije je da će oni sa nižim skorom na ovoj skali imati veću vjerovatnću da budu dvosmisleni, fleksibilni u vezi s pravilima i sposobni da brzo promijene smjer.

Otvorenost prema iskustvu: Radoznalost i pristup učenju

Faktor otvorenost za nova iskustva čini osnovu za dvije HPI skale: radoznalost i pristup učenju. Ovaj faktor odnosi se na kreativnost, apstraktno razmišljanje, znatiželju i otvorenost za nova iskustva i izazove.

Hoganova skala radoznalosti ocjenjuje maštu i rješavanje problema. Ljudi koji postižu visoke rezultate na ovoj skali često su kreativni, avanturistički nastrojeni i otvorenog uma, skloni su brzom razmišljanju u hodu i strateški o široj slici. S druge strane, osobe sa niskim rezultatom na ovoj skali vjerovatno će se smatrati ravnodušnim, pragmatičnim i usmjerenim na proces.

Hoganova skala pristup učenju mjeri u stepen u kojem se čini da osoba uživa u učenju. Iako se čini da su osobe sa visokim rezultatom na ovoj skali usmjerene na cilj i da vrednuju obrazovanje radi obrazovanja, oni takođe mogu biti neskloni radu na zadacima koje smatraju nezanimljivim. U poređenju sa osobama sa niskim skorom na ovoj skali, oni preferiraju praktičniji pristup učenju i usredsređuju se na primjenu postojećih vještina, ali oni takođe mogu biti *zabrinuti za učenje novih vještina.

Zaključak

Ljudska ličnost je složena. Iako razmišljanje o ličnosti kroz samo pet faktora može zvučati jednostavno, znajte da Velikih pet karakteristika ličnosti obuhvata širok spektar karakteristika ličnosti koje su – kroz istoriju i kroz kulture – pomogle ljudima da identifikuju načine za slaganje sa drugima u svojim društvenim grupama i napreduju u društvenoj hijerarhiji.

Što se tiče sedam skala Hoganovog inventara ličnosti HPI, svaka se mjeri u percentilima na osnovu decenijskog istraživanja ličnosti – tako visoki, prosječni ili niski rezultati na bilo kojoj od ovih skala mogu nam puno reći o snagama i nedostacima neke osobe. Štaviše, HPI rezultate uvijek treba tumačiti kao dio šire slike.

Hogan sertifikovani konsultanti obučeni su da gledaju nekoliko različitih stvari kada tumače rezultate HPI: (1) skorovi na različitim skalama u kombinaciji jedni s drugima; (2) rezultati druga dva Hoganova testa ličnosti, HDS i MVPI; i (3) kontekst pozadine i karijere osobe. Kao rezultat, potencijalni ishodi su potpuno jedinstveni za svakog pojedinca.

Izvor: Hogan Assessment Systems

,

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

  • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
  • +382 20 671 222
  • info@bluecoach.me
contact-section